สมุนไพรแก้ริดสีดวง

สมุนไพรแก้ริดสีดวง ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้าง ดูเหมือนเป็นประสิทธิภาพ ทางเลือกที่ดีได้และดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้าง เปิดประสบการณ์คุณภาพและความยอดเยี่ยม เป็นสิ่งที่ข้ามีความยอดเยี่ยมได้อย่างลงตัวที่สุด เท่าที่จะมากได้สิ่งเหล่านี้ จึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีความลงตัวที่สุดและเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่ก็ต้องมีความชัดเจนได้มากที่สุด จึงเป็นอีกหนึ่งยารักษาโรคที่ดี มีประสบการณ์คุณภาพและความยอดเยี่ยมที่เหมาะสม จึงเป็นอะไรที่ทุกท่านมีความเหมาะสมกับสิ่งที่ดีได้ จึงเต็มไปด้วยคุณภาพและช่องทางเลือก มีความโดดเด่นเป็นอะไรที่มีความหลากหลาย และสิ่งที่ดีได้จริงเป็นคุณภาพทางเลือกที่ค่อนข้างมีความต้องการ ที่ยอดเยี่ยมเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ และความลงตัวกับความต้องการที่หลากหลาย และเหมาะสมได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

ดังนั้นจึงทำให้สิ่งเหล่านี้ จะเป็นอะไรที่มีความชัดเจนอย่างแน่นอน ของการพัฒนาสูตรยาและรวมไปถึงการนำเอา สมุนไพรแก้ริดสีดวง ความพร้อมและความยอดเยี่ยม ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่มีความลงตัวที่หลากหลายกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ดีได้ อย่างแน่นอน ดังนั้น จึงทำให้ไม่แปลกใจเลยที่มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีความลงตัว ไม่แปลกใจเลยที่มันจะเป็นอะไร ที่มีความชัดเจนที่ดีที่สุดได้จริง อีกทั้งมันยังเป็นอีกหนึ่งจุดทางเลือกที่พร้อม จะเปิดประสบการณ์คุณภาพที่ค่อนข้าง มีความยอดเยี่ยมและเห็นผลได้ชัดคือการใช้ยาดังกล่าว โดยนี้ที่ดีได้อย่างเต็มความพร้อมกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีความต้องการที่เหมาะสมได้ อย่างเต็มความชัดเจนเต็มไปด้วยสิ่ง ที่ค่อนข้างมีความหลากหลายที่ดีได้อย่างแน่นอนและเต็มไปด้วย รูปแบบที่เปิดประสบการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย

จึงเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่ค่อนข้าง มีความยอดเยี่ยมและชัดเจนที่สุด อีกทั้งยังมีการพัฒนาที่ข้างๆหน่อยแต่ตัวสูบยาที่ดีได้อย่างแน่นอน และค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วยคุณภาพ ทางเลือกและความพร้อมที่ตอบโจทย์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ อย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่จะมากได้ จึงเป็นอะไรที่ง่ายโดดเด่นที่ดีได้จริงเต็มก็ได้คุณภาพทางเลือกที่หลากหลาย มีความเหมาะสมได้อย่างเต็มความพร้อมที่สุด เท่าที่จะมากได้เต็มไปด้วยสิ่งใหม่รูปลักษณ์ใหม่ ที่ค่อนข้างมีความลงตัวกับความยอดเยี่ยม กับสิ่งที่ค่อนข้างเห็นผลได้ชัดอีกครั้งนี้จะเป็นอะไรที่ดีได้จริง และดูเหมือนจะเป็นความลงตัวที่โดดเด่น ได้จริงเต็มไปด้วยคุณภาพที่สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ รูปแบบใหม่ ที่ค่อนข้างมีความชัดเจนกับรูปแบบเหล่านี้ ที่เหมาะสมเต็มไปด้วยคุณภาพได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด เท่าที่จะมากได้เลยทีเดียว สามารถที่จะสรุปได้ว่า สมุนไพรแก้ริดสีดวง เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถตอบโจทย์ได้ เป็นสิ่งที่มีความต้องการเต็มไปด้วยคุณภาพ และความพร้อมที่หลากหลายกับสิ่งที่ดีได้จริง เป็นรูปแบบของประสิทธิภาพทางเลือก และความยอดเยี่ยมที่เหมาะสมได้ อย่างลงตัวที่สุดเท่าที่จะมากได้กับสิ่งเหล่านี้ที่ดีได้อย่างชัดเจนกับความลงตัว ที่เหมาะสมได้อย่างแน่นอนที่สุด หากคุณกำลังมองหาช่องทางเลือกที่เหมาะที่สุดและคุ้มที่สุด นี่จะเป็นอีกหนึ่งตัวยารักษาที่สามารถ ช่วยคุณได้และเพิ่มประสบการณ์คุณภาพที่ค่อนข้างมีความยอดเยี่ยม เต็มไปด้วยสิ่งที่ค่อนข้าง มีความลงตัวและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ คุณภาพทางเลือก ที่มีความหลากหลายกับรูปแบบ ต่างๆเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว

เครื่องวัดมลพิษทางอากาศ

โลกมีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มอยู่โดยรอบหนาประมาณ 15 กิโลเมตร ประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจน ฝุ่นละอองไอน้ำ และเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ในจำนวนก๊าซเหล่านี้ ก๊าซที่สำคัญที่สุดต่อการดำรงอยู่ของ สิ่งมีชีวิตในโลก คือ ก๊าซออกซิเจนและชั้นบรรยากาศที่มีก๊าซออกซิเจนเพียงพอ ต่อการดำรงชีวิตมีความหนาเพียง 5 – 6 กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งปกติจะมีส่วนประกอบของก๊าซต่างๆค่อนข้างคงที่ คือ ก๊าซไนโตรเจน 78.09% ก๊าซออกซิเจน 20.94% ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเฉื่อย 0.97%ในปริมาณคงที่ของก๊าซดังกล่าวถือว่าอากาศบริสุทธิ์ แต่เมื่อใดก็ตามที่ส่วนประกอบของอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมีปริมาณของฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น หมอกควัน ไอ ไอน้ำ เขม่าและกัมมันตภาพรังสีอยู่ในชั้นบรรยากาศมากเกินไป เราเรียกสภาวะดังกล่าวว่า อากาศเสีย หรือมลพิษทางอากาศ 

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ เป็นมลภาวะที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในหลายๆด้าน ส่งให้เกิดผลเสียที่ตามมามากมาย ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ ทุกสิ่งทุกอย่างในสภาพแวดล้อมล้วนแล้วแต่มีผลทั้งสิ้น ปัญหามลพิษทางอากาศมีผลกระทบ เช่น ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ผลกระทบต่อทัศนวิสัย และ ผลกระทบต่อวัสดุและสิ่งก่อสร้าง การมลพิษทางอากาศจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการตรวจสอบเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น จึงต้องมีการควบคุมปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือในการวัดค่าอากาศ หรือที่เรียกว่า เครื่องวัดมลพิษทางอากาศ เพื่อให้เราทราบค่าอากาศว่าอยู่ในระดับใด 

เครื่องวัดมลพิษทางอากาศ คืออะไร ?

เครื่องวัดมลพิษทางอากาศ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในวัดระดับมลพิษทางอากาศทั่วไป เพื่อมาวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างโดยใช้วิธีการทางไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดฝุ่นละอองลอยขนาดเล็กกว่า 2.5 และ 10 ไมโครเมตร ดังนั้นก่อนทำการซื้อเครื่องมือวัดฝุ่นควรจะทราบก่อนว่าต้องการนำไปใช้กับงานลักษณะใด ลักษณะของ ฝุ่นละออง มีขนาดอยู่ในช่วงไหน และเป็นฝุ่นละอองที่เกิดจากแหล่งใด เช่น ฝุ่นละอองจากการระเบิดหิน หรือฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในท้องถนน

ปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสภาวะมลพิษทางอากาศ แม้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่สามารถเดินทางผ่านระบบทางเดินหายใจเข้าสู่ปอด แทรกซึมลึกเข้ากระแสเลือด ซึ่งโรคที่ตามมาก็ คือ โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคปอด โรคหลอดเลือดและหัวใจ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของร่างกาย

สถานดูแลผู้สูงอายุ พระราม2

สำหรับคนที่มีผู้สูงอายุ อยู่ที่บ้านและไม่ค่อยมีเวลาให้อาจจะเกิดคำถามขึ้นใจของตัวเองแน่นอน ว่า จะใช้บริการทางไหนดีระหว่าง “สถานดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน” ซึ่งหากท่านยังเป็นคนที่ลังเลอยู่วันนี้เรามีข้อมูลมาให้เปรียบเทียบทั้งสองแบบแล้วว่าจะเลือกทางไหนดีระหว่าง “สถานดูแล Vs  ผู้ดูแลตามบ้าน”

สถานดูแลผู้สูงอายุ

                ก่อนอื่นเรามาเริ่มที่ สถานดูแลผู้สูงอายุกันก่อนดีกว่าครับ ว่าจะมีข้อดีอย่างไรและข้อเสียอย่างไรกันบ้าง สำหรับ สถานดูแลผู้สูงอายุ ที่เรากำลังจะเลือกใช้บริการ

                ข้อดี

มีสถานที่กว้างขวาง :

                มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเป็นมืออาชีพมากกว่า  หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน สามารถดูแลได้ทันที

                ครอบครัวไม่ต้องกังวล

                ไม่เหงาเพรราะมีเพื่อนคนอื่น

                มีเพื่อนทำกิจกรรม

                ประหยัดค่าใช้จ่าย

                ข้อเสีย

                ต้องเดินทางมาเอง : สมมุติว่าเราเลือก สถานดูแลผู้สูงอายุ พระราม2 เราก็ต้องขับรถมาเอง

                ความรู้สึกของผู้สูงอายุ : อย่างที่เรารู้กันดีว่าสำหรับผุ้สูงอายุแล้วการมาอยู่ในจุดนี้นั้นอาจจะไสบายใจ และอาจจะรู้สึกไม่ดี

สรุปของ สถานดูแลผู้สูงอายุ

                ในส่วนของสถานดูแลผู้สูงอายุ นั้นจะมีข้อเสียหลัก ๆ ที่ใหญ่เลยคือเรื่องความรู้สึกของผู้สูงอายุ และในเรื่องของการเดินทางอย่างเช่นหากเราพักอยู่ใกลจากพระราม 2 แต่เราได้ สถานดูแลผู้สูงอายุ พระราม2 ก็อาจจะในเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วย แต่ในส่วนของข้อดีนั้นเรียกว่าครบครัน และเพียบพร้อมมาก ๆ และพร้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในทุก ๆ สภาณการณ์

ผู้ดูแลตามบ้าน

                มาที่อีกมุมกันบ้างนะครับสำหรับ ผู้ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะมีข้อข้อเสียอย่างไรบ้าง ? และเราจะเลือกฝั่งไหนดีกว่ากันแน่ ?

                ผู้ดูแลตามบ้าน ข้อดี

                ผู้สูงอายุสบายใจกว่า เพราะได้อยู่บ้านตัวเอง

                มีความมั่นใจเพราะอยู่กับบ้านตัวเอง ไม่เป็นกังวล

                ผู้ดูแลตามบ้าน ข้อเสีย               

                มีค่าใช้จ่ายที่สูง

                ไม่รู้จักนิสัยใจคอ ของผู้ดูแล

                เสี่ยงกับทรัพย์สิน

                มิจฉาชีพ

สรุปผู้ดูแลตามบ้าน

                ในส่วนของผู้ดูแลตามบ้านนั้นจะได้ความสบายใจของผู้สูงอายุมาแต่จะต้องเจอกับกับไม่น่าไว้ใจของผู้ดูแลแทน ดังนั้นหากเราจะเลือกผู้ดูแลตามบ้านนั้นก็ต้องเลือกจากคนที่น่าไว้ใจดีกว่า

                ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีข้อดีข้อเสียจ่างกันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้บริการกับใครมากกว่า อยู่ที่ความสะดวกของตัวเราได้เลย เพราะทุก ๆ อย่างแล้วมันก็อยู่ที่เราตัดสินใจ แต่ถ้าถามถึงความเห็นผู้เขียน ผู้เขียนแอบเทใจให้สถานดูแลผู้สูงอายุ มากากว่าในเรื่องคาวมพร้อมนะครับ

บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่

สุขภาพ เป็นสิ่งที่เราคาดหวังอะไรไม่ได้ นอกจากเราจะทำเองอย่างเดียว สุขภาพของเราจะเป็นอย่างไร ก็อยู่ที่เราทำตัวเองทั้งนั้น จะสุขภาพดี ก็ต้องทำสิ่งดีๆ ให้แก่สุขภาพของเราเอง สุขภาพจะแย่ ก็เพราะมาจากเราทำสุขภาพของเราเองทั้ง และถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าสุขภาพตัวเองยังดีอยู่ ไม่ได้เจ็บป่วยอะไร การตรวจสุขภาพบ่อยๆ ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกัน เพราะบางโรคนั้น มันอาจจะมองไม่เห็นจากภายนอก ต้องอาศัยการตรวจจากหมอเท่านั้น

และการตรวจสุขภาพเดี๋ยวนี้ ก็สะดวกกว่าแต่ก่อนมาก เราไม่จำเป็นจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลอย่างเดียวเท่านั้น เพราะทางโรงพยาบาลแทบทุกจังหวัด ล้วนแต่มี บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ไว้คอยบริการให้กับประชาชน ที่เดินทางไม่ได้สะดวก และการใช้บริการตรวจสุขภาพแบบเคลื่อนที่ ก็สารถตรวจได้หลายอย่างเหมือนกัน อย่างเช่น

บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่

-โรคทั่วไป ที่มักจะเกิดจากการทำงานหรือการประกอบอาชีพ อย่างเช่นคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องเจอกับควัน หรือว่าสารเคมี ซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคได้ง่ายมากขึ้น การใช้บริการตรวจสุขภาพแบบเคลื่อนที่ สามารถที่จะรู้ได้ว่า เรามีความเสี่ยงเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานเหล่านั้นหรือไม่

แม้แต่ชาวนา หรือว่าเกษตรกรเองก็ตาม ถ้าต้องเจอกับสารเคมีบ่อยๆ ก็มีสิทธิที่จะเป็นโรคต่างๆ ได้เหมือนกัน จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องหมั่นไปตรวจสุขภาพกับ บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ เพื่อที่จะได้รักษา และระวังโรคที่มีความเสี่ยงจะเกิดกับเรามากขึ้น

-การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ทุกบริษัท และทุกองค์กร ล้วนแต่มีการตรวจสุขภาพก่อนที่จะเริ่มงานเหมือนกันทุกแห่ง เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจ และปลอดภัยในการทำงาน ทั้งตัวบุคคลเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กรด้วย ว่าจะไม่มีคนที่มีโรคร้ายเข้ามาทำงานด้วย

-ตรวจสุขภาพประจำปี เป็นเรื่องที่ต้องทำเหมือนกันทำทุกคน เพราะเราจะได้รู้ว่า ขณะนี้ ตัวเรานั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไร และกำลังเป็นโรคอะไร เพื่อที่จะเตรียมตัว และรักษาได้ทันท่วงที คนที่สะดวกไปตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาล ก็สามารถมาตรวจกับ บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ได้เช่นกัน เพราะมีอุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วน เหมือนกันในโรงพยาบาลทุกอย่าง

-ตรวจเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ทุกประเทศที่เราต้องการจะไป จะมีการตรวจสุขภาพก่อนทั้งนั้น เพื่อความมั่นใจว่า เราไม่ได้เป็นโรคร้าย หรือว่าโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆ ขณะที่จะเข้าประเทศอื่น ซึ่งบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ก็สามารถตรวจได้เช่นกัน

-เพื่อขอใบรับรองแพทย์ ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำอะไร ก็ล้วนต้องใช้ใบรับรองแพทย์ทั้งนั้น อย่างเช่นการทำใบขับขี่เอง ก็ต้องใช้ใบรับรองแพทย์เช่นกัน บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ก็มีบริการตรวจสุขภาพ เพื่อออกใบรับรองแพทย์ สำหรับคนที่ต้องการจะใช้ด้วย

-ตรวจเพื่อหาทางป้องกัน โรคบางอย่าง ที่อาจจะเกิดจากการทำงาน หรือไม่ก็จากการใช้ชีวิตประจำวัน ก็ล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้ทั้งสิ้น การตรวจเพื่อเฝ้าระวังโรคเหล่านั้น จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นกับเราด้วย เพื่อที่จะหาทางป้องกันเอาไว้ล่วงหน้า

คนที่ไม่สามารถไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลได้ ก็สามารถมาใช้บริการการตรวจนอกสถานที่ได้ เพราะตรวจได้ทุกอย่างเหมือนกับที่โรงพยาบาล และยังเป็นการประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน ที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล

เทคนิคลดน้ำหนักให้ประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้บอกได้เลยว่าในปัจจุบันนั้นถ้าลองหันไปดูรอบตัวเราจะพบเลยว่ามีกลุ่มคนที่น้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานมากกว่า 10 คนขึ้นไป ซึ่งนั่นก็มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นแต่ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะปรับเปลี่ยนให้น้ำหนักกลับมาอยู่ในระดับมาตรฐานและมีสุขภาพที่ดีไปควบคู่กัน เพราะฉะนั้นเรามาลองเรียนรู้วิธีที่จะทำให้เกิดการปรับปรุงเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลรูปร่างและดูแลสุขภาพได้ ดังนี้

1.หาเหตุผลให้เจอ

            หลายคนมักจะไม่เคยตอบตัวเองได้เลยทุกครั้งที่เริ่มท้อจากการลดน้ำหนัก นั่นก็คือเรื่องของเหตุผลที่ทำไมเราจึงจะต้องลดน้ำหนัก มีเหตุผลที่ว่าบางคนอาจจะตอบแบบขอไปทีแต่ทางที่ดีเพื่อเป็นการเพิ่มกำลังใจและทำให้ตัวเองมีพลังในการที่จะดูแลสุขภาพและลดน้ำหนักนั้นต้องบอกได้ว่าควรเป็นเหตุผลจริงโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเป็นหลัก ซึ่งหลายคนเลยทีเดียวที่ต้องการจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นจึงสามารถทำได้

2.ตั้งเป้า

            และต่อมาสิ่งที่สามารถทำได้เลยก็คือการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน และต้องบอกด้วยว่าในส่วนของเป้าหมายที่ว่านั้นควรที่จะต้องเป็นเป้าหมายที่เราสามารถทำได้จริงหรือทางที่ดีในการตั้งเป้าที่ว่านั้นไม่ควรที่จะไกลเกินตัวบางคนอาจจะเริ่มลดน้ำหนักให้คงที่ประมาณ 2-3 กิโลกรัมก่อน หลังจากนั้นจึงจะมีการขยับไปเรื่อยๆซึ่งในส่วนนี้ก็จะทำให้เมื่อสามารถทำตามเป้าหมายได้สำเร็จก็จะมีพลังในการทำต่อไปเรื่อยๆ

3.แผนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์

            บางคนนั้นอาจจะเลือกวิธีการลดน้ำหนักตามแอพพลิเคชั่นต่างๆที่คอยแนะนำว่าควรที่จะต้องทำอย่างไร แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่กล่าวมาอาจจะเป็นพื้นฐานสำหรับคนส่วนใหญ่ทั่วไปแต่บางคนนั้นก็อาจจะไม่ได้ว่างหรือไม่ได้มีเวลาที่ตรงกันอยู่ตลอด ทำให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างสำเร็จเพราะฉะนั้นแล้วพยายามเลือกในรูปแบบที่เหมาะกับตัวเองและเหมาะกับไลฟ์สไตล์มากที่สุดก็จะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้ดี

            หลายคนอาจจะมองว่าเรื่องของการลดน้ำหนักเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นแล้วพยายามมองให้เป็นการดูแลสุขภาพ และต้องบอกเลยว่าการที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ประสบความสำเร็จนั้นควรที่จะต้องทำควบคู่จนกลายเป็นกิจวัตรประจำวัน ซึ่งถ้าหากสามารถที่จะทำได้ก็จะลดความท้อทำให้ไม่รู้สึกว่าเป็นการฝืนหรือกดดันมากจนเกินไป โดยเฉพาะในเรื่องของการออกกำลังกายพยายามทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันหรือกายเป็นนิสัยถ้าหากไม่ได้ออกจะทำไม่ได้

นอนน้อยเสี่ยงต่อโรค

1.โรคหัวใจวาย โรคหัวใจและหลอดเลือด

สาเหตุมาจากโปรตีนนั้นจะไปสะสมมากขึ้นในหัวใจเวลาร่างกายตื่นโดยธรรมชาติ แต่ถ้าหากเราไม่นอน หรือนอนดึก สารโปรตีนเหล่านี้จะยิ่งเข้าไปเกาะที่หลอดเลือดหัวใจ ทำให้เกิดการอุดตันได้ส่วนใหญ่มักจะพบในกลุ่มคนที่มีความดันเลือดที่สูงมากผิดปกติ และในผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 60 ปี มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจถึง 2 เท่า

2.โรคมะเร็งลำไส้

จุดเริ่มต้นของโรคนี้ คือ การนอนดึก ได้มีการศึกษาและวิจัยว่า ในคน 1,240 คน มีคนที่นอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมง ถึง 47% จะมีอาการของมะเร็งลำไส้ มากกว่าคนที่นอนหลับอย่างน้อย 7 ชั่วโมงขึ้นไป

3.โรคเบาหวาน

หากคนเป็นโรคเบาหวานพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ระดับกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 23% รวมทั้งระดับอินซูลินในเลือด ก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 48% อีกทั้งในการวิจัยบางส่วนพบว่า คนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วจะเกิดภาวะร่างกายดื้ออินซูลินจากการนอนไม่พออีกด้วย

4.โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง

การนอนน้อย นอนดึกส่งผลทำให้เป็นโรคนอนไม่หลับเรื้อรังได้ ซึ่งจะทำให้เวลานอนต้องใช้เวลาเกินกว่า 30 นาที ถึงจะสามารถหลับได้ หรืออาจจะหลับๆ ตื่นๆ ทั้งคืน จนทำให้ตื่นกลางดึก แล้วก็ไม่สามารถหลับอีกเลย และจะต้องมีอาการแบบนี้เกิน 1 เดือน ถึงจะเรียกว่าการนอนไม่หลับแบบเรื้อรังนั่นเอง

5.โรคอ้วน

จากงานวิจัยพบว่าผู้ที่นอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน มีแนวโน้มที่น้ำหนักตัวจะมากขึ้น และเสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้สูง

6.โรคซึมเศร้า

ผู้ที่นอนน้อยหรือมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับนอนหลับ เกิดอาการซึมเศร้าได้ ทั้งนี้ ภาวะนอนไม่หลับซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการนอนที่พบได้มากที่สุด และเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะซึมเศร้าอย่างเด่นชัด

7.ผิวพรรณไม่ผ่องใส

ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดออกมาย่อยสลายคอลลาเจนและโปรตีนที่ช่วยให้ผิวเรียบตึงหายไป ทั้งนี้ ผู้ที่นอนน้อยหรืออดนอนจะหลั่งโกรทฮอร์โมน โดยฮอร์โมนนี้จะช่วยในการเจริญเติบโตและเพิ่มความสูงเมื่ออายุน้อย